Bokningsvillkor

Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, tex för konferens, eller vid gruppbokning.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk- som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Höllviksnäs skall bekräfta mottagandet av en skriftlig beställning.

Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande tex specialkost, husdjur mm. ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller att beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligt.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag: 100% avbokningskostnad

Enstaka ändringar eller enstaka avbokningar i en bokning kan ske utan kostnad fram till klockan 16.00 dag före ankomst. Därefter är det 100% avbokningskostnad.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningens uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av Höllviksnäs. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Om betalningsfristen överskrids har Höllviksnäs rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvård, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Höllviksnäs kontroll, berättigade Höllviksnäs att ha avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Höllviksnäs har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i Höllviksnäs lokaler. Beställaren är ansvarig för skada som denna själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Höllviksnäs.