Integritetspolicy

Om GDPR

GDPR i korthet är en EU-förordning som handlar om hanteringen av personuppgifter. Syftet med GDPR är att stärka individers rättigheter om hur deras personuppgifter blir hanterade, lagrade, behandlade, m.m.

Sparande av personuppgifter

Personuppgifter betyder all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person, som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress eller nätidentifierare. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevant för vår verksamhet och de tjänster vi erbjuder dig, nedan är en förteckning på personuppgifter vi samlar in:

 • För-och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer hos enskild firma
 • Bokningspreferenser och särskilda önskemål
 • Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en hotellvistelse.

För utländska gäster samlar vi även in följande personuppgifter som sparas i 3 månader:

 • Personens legitimationshandlings-nummer
 • Personens underskrift
 • Personnummer

(Med utländska gäster avses den som inte är medborgare i Sverige. En utländsk gäst som är fast bosatt och folkbokförd i Sverige är dock undantagen.)

 

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna till att:

 • Administrera och skapa bokningar.
 • Informera dig via e-post, telefon, sms angående relevant information om din bokning, före under och efter din vistelse hos oss.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy.

Vi samlar in personuppgifter vid bokningsdialog på e-post, telefonsamtal samt via kontaktformuläret på hemsidan. Dina personuppgifter sparas i två år innan de raderas från vårt bokningssystem.

Dina rättigheter om personuppgifter

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
 • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter

Om du vill kontakta oss angående ovanstående så klicka Kontakta oss i sidfoten.