Vår historia

Höllviksnäslägret uppkom när direktör Gustaf Löfberg donerade mark och byggnader till Malmö Allmänna Sjukhus 1915, så att de kunde skapa en sommarkoloni för tuberkulossjuka barn. Under beredskapsåren disponerade Försvarsmakten lägret och 1946 kom tanken att anordna lägerkurser för Södra Skånska Befälsutbildningsförbundets egna medlemmar. Initiativtagare var de båda kaptenerna Gustaf Hultström och Fredrik Jarl. 1948 köpte förbundet marken av Malmö Allmänna Sjukhus. Fredrik Jarl, som då var förbundssekreterare och lägerchef, började bygga, renovera och gav anläggningen liv och rörelse.

Renoveringen drog igång på riktigt i mitten på 1960-talet och anläggningen fick namnet Falsterbo Kursgård. Man menade att ingen visste var Höllviksnäs låg, däremot var Falsterbo känt genom förnämliga Falsterbohus och kungafamiljens vistelse på orten under somrarna. Under 1990-talet och början på 2000-talet utvecklades anläggningen till Falsterbonäsets största kurs -och konferensanläggning.

2021 bytte vi namn till Höllviksnäs – vilket är namnet som anläggningen hade från början och som Höllviken hette fram till 1990-talet (se bild). Vi lade till orden möten, mat och log för att beskriva vad vi gör. I år är det 75 år sedan Södra Skånska Befälsutbildningsförbundet övertog anläggningen och än idag har vi samma ägare (som numera heter Försvarsutbildarna).