Vår historia

Höllviksnäslägret startade genom att direktör Gustaf Löfberg donerade mark och byggnader till Malmö Allmänna Sjukhus 1915 så att de kunde skapa en sommarkoloni för tuberkulossjuka barn. Under beredskapsåren disponerade Försvarsmakten lägret och 1946 uppkom tanken att anordna lägerkurser för Södra Skånska Befälsutbildningsförbundets egna medlemmar. Initiativtagare var de båda kaptenerna Gustaf Hultström och Fredrik Jarl. 1948 köpte förbundet marken av Malmö Allmänna Sjukhus. Fredrik Jarl, som då var förbundssekreterare och lägerchef, började bygga, renovera och gav anläggningen liv och rörelse.

Renoveringen drog igång på riktigt i mitten på 1960-talet och då fick någon en idé till namnet ”Falsterbo Kursgård”. Man menade att ingen visste var Höllviksnäs låg, däremot var Falsterbo känt genom förnämliga Falsterbohus och kungafamiljens vistelse på orten under somrarna. Under 1990-talet beslutades att vi inte bara skulle vara en lägerkursgård och dåvarande kursgårdschef kämpade hårt för att utveckla anläggningen till Falsterbonäsets största konferensanläggning.

2021 valde vi att heta Höllviksnäs – vilket är namnet som anläggningen hade från början, det som stod på tågstationen (se bilden) och som Höllviken hette fram till 1990-talet. Vi lade till orden möten, mat och log för att mer beskriva vad vi gör. I år är det 75 år sedan Södra Skånska Befälsutbildningsförbundet övertog anläggningen och än idag är Försvarsutbildarna våra ägare, vilket är det nya namnet på Södra Skånska Befälsutbildningsförbundet.